capacity camp

Les om effekter av tilsvarende kurs gjennomført av Co-Create her: Tid til ledelse, mastergradsstudie av Daniel Norum Lund. Sammendrag på side 4.

Sett av tid til å lære dyp og transformerende selvledelse:

Flere og flere organisasjoner innser viktigheten av ledere som har evnen til å stå oppreist og ha høy arbeidskapasitet over tid. Selvledelse er nøkkelen til din kapasitet som menneske og til ditt fokuserte og tydelige lederskap. Vår tids økte kompleksitet og økte tempo krever en type selvledelse som faktisk setter deg i stand til å manøvrere i livet med økt klarhet - og som i tillegg virker gunstig på din egen helse. Capacity Camp er en samling for ledere som ønsker å ligge i forkant, som vil bygge egen kapasitet, redusere sitt stress, styrke sitt fokus og se mulighetene til å leve ut sitt potensial. Under Capacity Camp fokuserer vi på øvelser, trening, teknikker og perspektiver som faktisk bygger din kapasitet ved at du får eierskap til en dyp form for selvledelse som kan hjelpe deg til å se kompleksiteten klarere.

For mange ledere er følelsen av å være overveldet og stresset tydeligvis litt pinlig. Det nok betydelig enklere å gå til sin leder og be om et kurs for å øke sin kapasitet ytterligere, for å styrke sitt fokus, for å bli en tydeligere leder, for å trene sine lederferdigheter for å få større oversikt, økt gjennomslagskraft, delegeringsevne, og sterkere selvledelse. For stresset, det skal vel ikke ledere være? Men det er veldig mange ledere! Vi regner med at du er interessert i redusert stress også?!

Denne samlingen vil gi deg alt dette!

Capacity camp er for deg som har en lederposisjon som virkelig krever noe av deg!

Ønsker du økt kapasitet?

Ønsker du sterkere fokus?

Ønsker du å redusere ditt stress?

Ønsker du bedre oversikt?

I denne samlingen vil vi gå rett i kjernen av utfordringer moderne ledere møter!

CAPCIty camp vil kreve mye av deg - og gi deg mer tilbake:

Vi vil fokusere på din konkrete hverdag som leder og menneske for å frigjøre din lederkapasitet. Vi tar utgangspunkt i strukturen i din lederhverdagen og du jobber konkret og praktisk med ditt lederskap gjennom temaer som:

  • Indre lederskap i møte med seg selv og andre
  • Fokusert oppmerksomhet – en forutsetning for selvledelse.
  • Stress og stressreduksjon – frigjøring av kapasitet

Capacity camp går dypere enn lettvinte teknikker:

I denne samlingen er målet å øke forståelsen for hva som skaper økt kapasitet og hva som reduserer din kapasitet som leder. Som leder inngår du i en mengde relasjoner med alt fra andre personer til oppgaver, tidsfrister, forventninger og krav. Dette krever din kapasitet og selvledelse er nøkkelen til å beholde og øke denne kapasiteten – selv når det er mye som skjer. Din viktigste kapasitet som leder i en hektisk hverdag er din oppmerksomhet, og evnen til å lede oppmerksomheten er en mental ferdighet som både vil redusere ditt stress, øke din kapasitet og gi økt livskvalitet – for alle relasjoner starter med deg.

  • Mandat, lederkraft og handlingsrom.

  • Hjernen og hjernens evolusjon – hvordan lede hjernen på jobb og hjemme

  • Lederstrategi og hvordan håndtere vanskelige situasjoner som leder

Capacity camp frigjør kapasitet ved å lære om hjerne - trening:

Vi jobber direkte med forutsetninger for å kunne lede på en hensiktsmessig måte, samt evnen til å lede med full kraft. Vi går dypere inn i hva som skjer i hjernen i løpet av en dag. Det viktige spørsmålet vi vil besvare er: Hvordan lede din egen hjerne på jobb og hjemme? Du vil lære konkrete metoder og få praktiske verktøy som vil gi deg økt effektivitet og større klarhet. Og du vil få nye strategier for å håndtere vanskelige situasjoner.

 Og du vil lære:

  • meditasjon - hvordan mental trening styrker din kapasitet og reduserer ditt stress

kursleder:

Ivar Vehler er sosiolog fra UiO med spesialisering i ledelse fra UC Berkeley. Han har 15 års erfaring med lederutvikling og dype utviklingsprosesser og har vært involvert i lederprogram i blant annet Gjensidige, AbbVie, DNVgl, Staten, Sykehus, en rekke kommuner, Forsvaret og i programmer i regi av IKT - Norge, NHO og Sparebankforeningen. Ivar har også jobbet med mental trening og prestasjonsutvikling i regi av Olympiatoppen, Luftforsvaret og Idrettshøyskolen og med selvledelse og prestasjonsutvikling for bl.a PwC og Microsoft. Ivar utdanner instruktører i mindfulness og er en av lærerne i en fordypningsutdanning i mindfulness. Han ga ut boken "Orkanens Øye - om mindfulness og selvledelse" i 2010. Boken er nå solgt i 6000 eks.

 Ivar Vehler, kursholder

Ivar Vehler, kursholder

Antall plasser: 16

hvor og når: renskaug vertsgård 24.-26 november. oppstart kl 13.00 24.nov og avslutning kl 13.00 (med lunsj) 26.nov

pris: kr 6900,- per deltager inkl. kost og losji (enkeltrom).

Påmeldingsfrist: 10. november

påmelding her:

Name *
Name