MINDFULNESS ER EN KONKRET, PRAKTISK OG ENKEL METODE SOM BIDRAR TIL Å REDUSERE DITT STRESS OG ØKE DIN KAPASITET - OG MINDFULNESS ER SELVLEDELSE.   

Slik vi ser det står vi nå ved inngangen til et paradigmeskifte i måten å jobbe med mennesker og organisasjoner. Teorier fra en era med samlebåndsproduksjon har dominert måten å tenke utvikling på, men med framveksten av moderne kompetansearbeid og moderne teknologi så er det behov for å følge opp med tenkning og metoder som er tilpasset vår nye virkelighet. Og den nye virkeligheten er at hver enkelt kompetansearbeider må forholde seg til en stadig økende kompleksitet, et stadig økende tempo, samt at endringene er flere og mer krevende. Et slikt arbeidsliv er spennende, men samtidig utfordrende både for den enkelte og for organisasjoner. Forutsetningen for å håndtere dette på en hensiktsmessig måte er evnen til å lede seg selv.

Vi tilbyr foredrag, workshops og utviklingsprogram om å lede seg selv som en forutsetning for å lede andre - og for å samhandle bedre med andre. Alt vi gjør er direkte fokusert på kompetansearbeidere og alle tilnærminger baseres på et relasjonelt fokus: relasjoner til oppgaver, relasjonen til deg selv og relasjoner til andre.

Vi er i dag bidragsytere i flere lederutviklingsprogrammer, samt at vi leverer eksklusive workshops og foredrag til organisasjoner innen de fleste bransjer.

Mindfulness-program for organisasjoner

Vårt mindfulness-baserte utviklingprogram, MindAct - programmet, er en videreutvikling av vår erfaring fra å jobbe med prestasjonsgrupper innen Forsvaret, næringsliv og toppidrett. MindAct programmet er tilpasset en organisastorisk kontekst og tar utgangspunkt i systemiske forhold i virksomheten og foregår over tid i tre faser.

Fase 1: 

Frigjøring av kapasitet

(relasjon til oppgaver og ytre kompleksitet)

Fase 2:

Trene opp kapasiteten

(relasjon til seg selv og indre kompleksitet)

Fase 3:

Ut i praksis

(relasjon til andre - mellommenneskelig potensial)

MindAct-programmet er energiøkonomisk mtp forholdet mellom innsats og effekt, det forutsetter trening, og er designet for å gi effekter både på individnivå og på organisasjonsnivå. Dette programmet er for dere som ønsker å ligge i front av utviklingen og som innser at mennesket i organisasjonen er deres viktigste ressurs. Vi jobber kun med organisasjoner som er villige til å trene for å oppnå effekt - og som er villige til å investere det som er nødvendig. 

Vi er svært interessert i organisasjoner som også ønsker konkret dokumentasjon av effektene av et slikt program. Forskningen på mindfulness-baserte programmer holder etterhvert høy kvalitet og viser tydelige og positive effekter på individnivå. Samtidig er ikke disse programmene tilpasset en organisatorisk kontekst. Forskning på hvordan et program tilpasset moderne kompetanseorganisasjoner virker på gruppenivå er per nå svært sparsommelig - og vil kunne skape stor interesse - også internasjonalt.

Se intervju med leder for organisasjon som har innført mindfulness i sin organisasjon her.