Ivar Vehler er en mye brukt foredragsholder om temaet: Selvledelse og mindfulness i en kompleks arbeidshverdag. Foredraget er like relevant for grupper av ledere som for medarbeidere, ettersom alle kompetansearbeidere har stor nytte av økt evne til å lede seg selv og sin egen kapasitet. Foredraget tilpasses målgruppen og består også av enkle øvelser som deltagerne kan få nytte av i sin arbeidshverdag. Mer spesifikt for ledere tilbys også foredraget "Ledelse av seg selv som en forutsetning for å lede andre". Her er fokuset mer på hva det vil si å være leder i kompetanseorganisasjoner, hvordan oppmerksomheten påvirkes av mengder impulser og stress-reaksjoner, hvordan best mulig lede sin egen hjerne, og hvordan trene opp sin egen ledelseskapasitet ved hjelp av enkle øvelser. Hele foredraget er rammet inn i et relasjonelt fokus og kommuniseres i en enkel, konkret og forståelig form. Effekten av foredragene forsterkes med å kombinere det med lesing av boken "Orkanens Øye - om mindfulness og selvledelse".