Mindfulness - kurs i FREDRIKSTAD 7. og 8. april

Tid: 09.00-16.00 BÅDE LØRDAG OG SØNDAG, KURSET GÅR OVER BEGGE DAGENE.

sted: Litteraturhuset (thygesen)

 

for deg som:

 •  er interessert i å lære mer om deg selv

 •  vil vite mer om mindfulness

 •  er nysgjerrig på hvordan kropp og sinn fungerer - og henger sammen

 •  vil lære meditasjon og teknikker for stressreduksjon

 

Hva og hvordan:

 • kurset vil bestå av både praksis og teori

 • teoridelen vil være enkel og forståelig samtidig som den vil være krevende nok

 • du vil få gjennomgang av hva mindfulness er, hvordan vi praktiserer mindfulness-meditasjon, hvorfor det er hensiktsmessig med slike metoder i en hektisk og kompleks hverdag, hvordan og hvorfor metodene virker og hva det vil kunne gi deg å leve mindfulness

 • du vil lære sammenhengen mellom selvledelse og mindfulness

 • Du vil få innføring i mindfulness som del av en visdomstradisjon

 

Påmelding/pris

Påmelding kr 2990,- FOR KURS OVER TO DAGER

OM Kursholder

Ivar Vehler er sosiolog fra UiO med spesialisering i ledelse fra UC Berkeley. Ivar utdanner instruktører i mindfulness og leder en fordypning i mindfulness sammen med Viggo Johansen og Vigdis Garbarek. Han har 15 års erfaring med lederutvikling og dype utviklingsprosesser og har vært involvert i lederprogram i både privat og offentlig sektor. Ivar har jobbet med mental trening og prestasjonsutvikling i regi av Olympiatoppen, Luftforsvaret og Idrettshøyskolen og med selvledelse og prestasjonsutvikling for bl.a PwC og Microsoft. Han ga ut boken "Orkanens Øye - om mindfulness og selvledelse" i 2010. Boken er nå solgt i 6000 eks. Og det viktigste er at Ivar er fra Torp.

 

 

capacity camp

Les om effekter av tilsvarende kurs gjennomført av Co-Create her: Tid til ledelse, mastergradsstudie av Daniel Norum Lund. Sammendrag på side 4.

Sett av tid til å lære dyp og transformerende selvledelse:

Flere og flere organisasjoner innser viktigheten av ledere som har evnen til å stå oppreist og ha høy arbeidskapasitet over tid. Selvledelse er nøkkelen til din kapasitet som menneske og til ditt fokuserte og tydelige lederskap. Vår tids økte kompleksitet og økte tempo krever en type selvledelse som faktisk setter deg i stand til å manøvrere i livet med økt klarhet - og som i tillegg virker gunstig på din egen helse. Capacity Camp er en samling for ledere som ønsker å ligge i forkant, som vil bygge egen kapasitet, redusere sitt stress, styrke sitt fokus og se mulighetene til å leve ut sitt potensial. Under Capacity Camp fokuserer vi på øvelser, trening, teknikker og perspektiver som faktisk bygger din kapasitet ved at du får eierskap til en dyp form for selvledelse som kan hjelpe deg til å se kompleksiteten klarere.

For mange ledere er følelsen av å være overveldet og stresset tydeligvis litt pinlig. Det nok betydelig enklere å gå til sin leder og be om et kurs for å øke sin kapasitet ytterligere, for å styrke sitt fokus, for å bli en tydeligere leder, for å trene sine lederferdigheter for å få større oversikt, økt gjennomslagskraft, delegeringsevne, og sterkere selvledelse. For stresset, det skal vel ikke ledere være? Men det er veldig mange ledere! Vi regner med at du er interessert i redusert stress også?!

 

Denne samlingen vil gi deg alt dette!

Capacity camp er for deg som har en lederposisjon som virkelig krever noe av deg!

Ønsker du økt kapasitet?

Ønsker du sterkere fokus?

Ønsker du å redusere ditt stress?

Ønsker du bedre oversikt?

CAPCIty camp vil kreve mye av deg - og gi deg mer tilbake:

Vi vil fokusere på din konkrete hverdag som leder og menneske for å frigjøre din lederkapasitet. Vi tar utgangspunkt i strukturen i din lederhverdagen og du jobber konkret og praktisk med ditt lederskap gjennom temaer som:

 • Indre lederskap i møte med seg selv og andre
 • Fokusert oppmerksomhet – en forutsetning for selvledelse.
 • Stress og stressreduksjon – frigjøring av kapasitet

Capacity camp går dypere enn lettvinte teknikker:

I denne samlingen er målet å øke forståelsen for hva som skaper økt kapasitet og hva som reduserer din kapasitet som leder. Som leder inngår du i en mengde relasjoner med alt fra andre personer til oppgaver, tidsfrister, forventninger og krav. Dette krever din kapasitet og selvledelse er nøkkelen til å beholde og øke denne kapasiteten – selv når det er mye som skjer. Din viktigste kapasitet som leder i en hektisk hverdag er din oppmerksomhet, og evnen til å lede oppmerksomheten er en mental ferdighet som både vil redusere ditt stress, øke din kapasitet og gi økt livskvalitet – for alle relasjoner starter med deg.

 • Mandat, lederkraft og handlingsrom.

 • Hjernen og hjernens evolusjon – hvordan lede hjernen på jobb og hjemme

 • Lederstrategi og hvordan håndtere vanskelige situasjoner som leder

Capacity camp frigjør kapasitet ved å lære om hjerne - trening:

I denne samlingen fokuserer vi på forutsetninger for å kunne lede på en hensiktsmessig måte, samt evnen til å lede med full kraft. Vi går dypere inn i hva som skjer i hjernen i løpet av en dag. Det viktige spørsmålet vi vil besvare er: Hvordan lede din egen hjerne på jobb og hjemme? Du vil lære konkrete metoder og få praktiske verktøy som vil gi deg økt effektivitet og større klarhet. Og du vil få nye strategier for å håndtere vanskelige situasjoner.

 Og du vil lære:

 • meditasjon - hvordan mental trening styrker din kapasitet og reduserer ditt stress

kursleder:

Ivar Vehler er sosiolog fra UiO med spesialisering i ledelse fra UC Berkeley. Han har 15 års erfaring med lederutvikling og dype utviklingsprosesser og har vært involvert i lederprogram i blant annet Gjensidige, AbbVie, DNVgl, Staten, Sykehus, en rekke kommuner, Forsvaret og i programmer i regi av IKT - Norge, NHO og Sparebankforeningen. Ivar har også jobbet med mental trening og prestasjonsutvikling i regi av Olympiatoppen, Luftforsvaret og Idrettshøyskolen og med selvledelse og prestasjonsutvikling for bl.a PwC og Microsoft. Ivar utdanner instruktører i mindfulness og er en av lærerne i en fordypningsutdanning i mindfulness. Han ga ut boken "Orkanens Øye - om mindfulness og selvledelse" i 2010. Boken er nå solgt i 6000 eks.

Antall plasser: 16

hvor og når: renskaug vertsgård 24.-26 november. oppstart kl 13.00 24.nov og avslutning kl 13.00 (med lunsj) 26.nov

pris: kr 6900,- per deltager inkl. kost og losji (enkeltrom).

Påmeldingsfrist: 10. November

påmelding her:

Name *
Name
Viggo_portrett_2016.jpg

Når det indre våkner - fordypningssamling for instruktører

30.november - 3. desember, Renskaug.Maks 22 plasser. Viggo på bildet til høyre.

Vi inviterer mindfulness - instruktører som har utdannet seg gjennom Co-Create til oppfølgingssamling med fordypningstemaet "Når det indre våkner". Vi har nå utdannet godt over 100 mindfulness - instruktører, og vi får stadig spørsmål om mulighet for videreutvikling, derfor setter vi opp denne samlingen. og derfor legger vi opp til et fordypningstema.

Kursholdere: viggo johansen, vivian choi og ivar vehler

Tema: Når det indre våkner

i denne samlingen retter vi fokuset mot det som ligger bakenfor vår hverdagsbevissthet, bakenfor liker - misliker, bakenfor våre strategier og vanemønstre, og bakenfor vår identifisering med alt som er i konstant endring. det som er bakenfor det timelige går under mange navn, som feks "DET indre", veien, speilet, orkanens øye eller det autentiske. Dette er av det evige. dette er av ånd.

vi vil belyse hva som dekker for det indre, hva som er viktige aspekter å fokusere på for at det indre skal få mulighet til å tre frem, samt hvilke endringer dette kan medføre for at menneskes utvikling.

I tillegg vil vi vektlegge yoga under samlingen. både vivian og viggo underviser mye i yoga og under denne samlingen vil i særdeleshet vivian ta hånd om denne undervisningen.

Vi vil også legge opp til mange muligheter for erfaringsutveksling mellom deltagerne slik at vi får ta del i lærdommen den enkelte instruktør har høstet siden endt utdanning.

vi vil kombinere "teoriundervisning" og praksis - og vi vil gå gjennom andre meditasjonsformer enn vi tidligere har fokusert på.

Om instruktørene:

Viggo: 25 års erfaring med mindfulness. levde som buddhistmunk i fire år (1991-1995), er filosof fra universitetet i oslo og kognitiv terapeut fra sct. hans hospital, roskilde, danmark. ga ut boken "indre stillhet - å leve mindfulness" i 2013 og "stille vitne" i 2015.

 

vivian: vivian is canadian by birth, chinese by origin and english by naturalization and lives in oslo (with Viggo). She fell in love with yoga, left her stressful management - position in a big multinational company and started teaching yoga. Her style is energetic and flow-based, and she has e.g been teaching at nfon´s retreat at brandbu, in villa faraldi and in different yogaschools in Oslo and abroad. 

Vivian Choi

Vil undervise i yoga og yoga - praksisen vil bli satt inn i en fordypningskontekst.

 

Ivar: Meg kjenner dere. siden sist har jeg brukt mye tid på egen fordypning, og på fordypningskurset viggo og jeg gjør sammen med vigdis garbarek. så jeg vil tro at det er skjedd en viss utvikling siden kull 1 ved instruktørutdannelsen.

Ivar Vehler

Gleder meg til en oppfølgingssamling med mindfulness - instruktører som har utdannet seg gjennom Co-Create. Temaet vil bli spennende, praksis og teori vil bli spennende - og det å dele erfaringer med andre instruktører vil bli fantastisk.

 

Sted: Renskaug Vertsgård

Dato: 30.november (oppstart kl 14.00)-3. desember (avslutter kl 13.00)

Antall plasser: Maks 22 deltagere

Overnatting: 22 deltagere forutsetter at noen overnatter i dobbeltrom.

Pris: kr 3000 (for kurs)

Kost/losji - tre ulike prisalternativer:

Enkeltrom kr 650 per natt + kr 400 (kost per dag) = kr 3150,-

Totalpris enkeltrom og kurs: kr 6550,-

dobbeltrom kr 400 per natt + kr 400 (kost per dag) = kr 2800,-

Totalpris dobbeltrom og kurs: kr 6200,-

Tremannsrom kr 325 per natt + kr 400 (kost per dag) = kr 2575,-

Totalpris tremannsrom og kurs: kr 5575,-

Påmelding i mail til ivar@co-create.no